Multimedia
Czy wiesz, że ...
LATA MIĘDZYWOJENNE

Błękitny Krzyż to sekta luterańska założona w 1901 r. walcząca z alkoholizmem, miała swą siedzibę w domu przy ulicy Mickiewicza 48 w Chojnicach. Uległa likwidacji w 1945 r. Ostatnim jej przełożonym był ex – misjonarz luterański Adolf Pompek, zbrodniarz hitlerowski, który m.in. zdewastował wnętrze kościoła pojezuickiego p.w. Zwiastowania NMP.
Oni też tworzą historię