Multimedia
Czy wiesz, że ...
XVI - XVIII WIEK

Donner Jerzy, ksiądz proboszcz chojnicki, serdeczny przyjaciel Mikołaja Kopernika. Zasiadał wraz z nim w kapitule warmińskiej. Prawdopodobnie otrzymał od niego w darze jeden egzemplarz dzieła „De revolutionibus oribum caelestium”. Za zasługi dla Królestwa otrzymał od króla Zygmunta Starego w 1526 r. wieś Obrowo.
Oni też tworzą historię